Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Næring

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGARBEID - Gnr./bnr. 54/493, Stangnes, Harstad kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for gnr./bnr. 54/493 på Stangnes i Harstad kommune.

Planområdet avgrenses av stiplet linje vist på kartutsnitt under. Tiltaket er i samråd med Harstad kommune vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av servicestasjon for reparasjoner og vedlikehold av notposer som benyttes i havbruksnæringen. Eiendommen er tidligere regulert til havneterminal. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere, naboer og rettighetshavere vil få egen melding.

Merknader til varsel om oppstart sendes skriftlig innen 19.04.17 til:
Multiconsult ASA,
Fagernesveien 1,
8514 Narvik

E-post: trude.johnsen@multiconsult.no

21. mars 2017
Powered by CustomPublish AS