Resultatene fra Ungdataundersøkelsen for ungdomsskolene i Harstad vil bli presentert av Kent R. Karoliussen og Bente Evensen fra KoRus Nord.

Du kan lese hovedinnholdet og nøkkeltallene fra 2018 her.