2017/2018

HØST 2017

Måned

Fridager

Antall skoledager

August

Skolestart mandag 21. august

9

September

 

21

Oktober

Høstferie torsdag 5. og fredag 6. oktober

20

November

Felles planleggingsdager 20. og 21. november (fridag for elevene)

20

Desember

Siste skoledag før jul torsdag 21. desember

15

Antall dager høst 2017

85

VÅR 2018

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar

Førsteskoledag torsdag 4. januar

20

Februar

Vinterferie mandag 26. februar t.o.m. fredag 2. mars

17

Mars

Påskeferie mandag 26. mars t.o.m. mandag 2. april

15

April

Første dag etter påske tirsdag 3. april

20

Mai

Arbeidernes dag 1. mai

Kristi himmelfartsdag 10. mai

Fridag for elevene 11. mai

Grunnlovsdag 17. mai

Fridag 18. mai

2. pinsedag 21. mai

17

Juni

Siste skoledag fredag 22. juni

16

Antall dager vår 2018

105

Antall dager hele skoleåret

190