I løpet av skoleåret 2015/2016 har det vært høy aktivitet i FAU. Her vil dere finne referater fra møter som var avholdt.