Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Administrasjon

Ny høringsfrist 30.aug!

Sentrumsplan: Planprogram til offentlig ettersyn - Varsel om planoppstart

Planutvalget vedtok 3.7.2013 (sak 13/100) å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 ut til offentlig ettersyn jf. plan og bygningsloven § 11-12. Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, hvilke tema som skal vektlegges og hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Forside planprogram sentrumsplan

Forslag til planprogram ligger til offentlig ettersyn i perioden 8.7-30.8.2013. Det er i denne perioden mulig å komme med innspill til innholdet i planprogrammet (tema, utredningsbehov og planprosessen). Innspill sendes til postmottak@harstad.kommune.no, evt. Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad. Merkes med «Saksnr. 13/100 - Innspill planprogram kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025».

Kommunedelplan for Harstad sentrum er en langsiktig plan som skal avklare fremtidig arealbruk. I planprosessen vil gjeldende reguleringsplaner innenfor sentrumsområdet bli gjennomgått og vurdert. Gjeldende bestemmelser og retningslinjer fra kommuneplanens arealdel skal også vurderes. Innspill til utbygging/formålsendring skal gjøres ved eget skjema innen 30.8.2013.

Vedlegg

8. juli 2013
Sist oppdatert: 16. august 2013
Powered by CustomPublish AS