Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Bolig og eiendom

Reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes

Harstad kommunestyre har i møte 01.09.16, sak 16/194, vedtatt reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes. Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 09.09.16.

Hensikten med planen er å legge til rette for en nødvendig utbygging av offentlig vannforsyning, samtidig som en ved utbyggingen ivaretar hensynet til stedlige premisser på en best mulig måte. Det vises for øvrig til vedlagte saksdokumenter.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 30.09.16.

6. september 2016
Powered by CustomPublish AS