Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Bolig og eiendom

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK:

REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR 47 BNR 99, 123, 295, 328 OG 44 HARSTAD KOMMUNE

Harstad kommunestyre har i møte 21.04.16, sak 16/73, vedtatt reguleringsplan for Kilbotn gnr 47 bnr 99, 123, 295, 328 og 44 Harstad kommune.

Hensikten med planarbeidet er å foreta følgende endringer i gjeldende reguleringsplan:
- I2 i gjeldende plan får egen adkomst i ny plan (område BKB2).
- Nåværende adkomst til I3 i gjeldende plan flyttes litt lengre nordover i nytt planforslag (område BKB).
- En mindre del av I3 (område BKB1 i ny plan)blir småbåthavn i sjø (BSB)
- Tomtegrensa for kommunalteknisk anlegg justeres. Det avsettes tilstrekkelige arealer til både lekeplass ved inngang og nærlekeplass innenfor planområdet. Parkeringsplasser etableres innafor planområdet.

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 06.05.16. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 27.05.16.

9. mai 2016
Powered by CustomPublish AS