REFERAT ELEVRÅDSMØTE

Kanebogen skole    11. september 2014

 

  • Velkommen til Elevrådet! Presentasjonsrunde. Oppstart!

  • Samtale om hva det vil si å være medlem av Elevrådet. Tillitsvalgte skal være et bindeledd mellom klassen og Elevrådet, og også samarbeidsutvalget (SU). Ta med saker til Elevrådet, og fortelle fra møtene til klassen etterpå.

  • Informasjon om Elevrådet:

     

  • Litt om hvordan Elevrådet jobber og hvilke saker vi har jobbet med tidligere. Litt om CBCF og samarbeidet med Hans Petter Schjelderup, dette ønsker vi å videreføre.

  • Litt om økonomi, konto i Harstad sparebank. Vi har fadderbarn i SOS barnebyer, som vi støtter hver måned.

  • Informasjon om Lånerommet og Flaskelageret. Mer om dette senere.

  • Husk å bruke Elevrådets forslagskasse alle sammen! (Ved siden av TL kassen.)

  • Bruken av Møteboka. Alle referater skal limes inn her!

Neste møte blir når 7. trinn er tilbake fra Leirskolen. Da velger vi Elevrådets styre, med leder og nestleder. Beskjed om møtedag kommer.

 

Referent

Nina Halvorsen