Referat FAU møte 10 september 2014

Til stede: Ida Klemming(avtroppende leder) Astrid Leite(styremedlem) Raymons Olsen(SU) Kjersti Mikkelborg, Veronika Heggen , Marion Børgesdatter, Heidi Ytterstad, Silje Øverås, Anita Vikholt Hansen(nestleder)

Klassene som var representert i møtet var følgende:

1b Silje, 2b Anita, 3a Ida, 3b Veronika, 4a Astrid, 4b Heidi, 5b Raymond, 5c Marion, 7b Kjersti

Pga. foreldre møter på enkelte klassetrinn som gikk samtidig med fau møtet var det endel frafall I dag.

September er en oppstarts mnd. for det meste og dermed vanskelig logistikkmessig for mange.

Vi satser på at FAU møtet som er satt til 8 oktober kl1800(sted kommer etter hvert) vil ha godt oppmøte slik de bruker å ha;)

Ny leder valgt for Fau. ( 2 år): Silje Øverås

Nestleder (1 år igjen): Anita

Fau vurderer det uhensiktsmessig å ha et eget styre innad i Fau.

Det er nok med en leder og nestleder. Ellers vil alle representantene innkalles til møter.

Su representanter: Raymond Olsen, Astrid Leite

Smu representanter: Heidi Ytterstad, pluss 1( avklares på fau møte 8 oktober)

Gruppene:

 • Vei/trafikk: Veronika Heggen,
 • Hjem/skole:
 • Aktivitet/arrangement:

Minst 3 representanter i hver gruppe: Velges på fau møtet 8 oktober.

For å være med i disse gruppene må du ikke være fau representant. Det vi trenger er engasjerte foreldre. Her er det viktig og få inn de som brenner for de forskjellige arbeidsområdene.

Fint om alle dere kan ta dette videre i klassene deres og høre om det kan være noen som ønsker å være med i en slik gruppe.

 • Vei/trafikk arbeider med skoleveien
 • Hjem/skole arbeider med utstyrsboden, mobbing evt. andre temaer som faller inn under her.
 • Aktivitet/arrangement har ansvar for sommeravslutningen og evt. står fritt i å arrangere andre ting.

Det er selvfølgelig fritt frem med andre fokus områder også hvis noen har noe spesielt de brenner for.

 • Vi gikk igjennom årsmelding og årsregnskap

Eneste utgift i skoleåret 2013/2014 er innkjøp av to uteklokken.

Kjell Rune Henriksen fortsetter som regnskapsfører frem til høst 2015, da må det velges ny.

 • Vi snakket kort om tilsynsrapporten. Jeg venter på referat fra Elin Storsletten fra tilsynsmøtet som var 1. september. Denne sender jeg ut til fau representantene når jeg får den. Greit å informere om i klassene.
 • Ansvar for hjemmesiden overføres til  Anita
 • Vi skal sette oss noen mål for hva vi ønsker og få til i fau i år. Er ennå på leit etter den tidligere overordna planen for området rundt Kanebogen og håper å finne tak i den til møtet.
 • Gapahuken (bålplass 2)blir det i løpet av de neste ukene sendt inn søknad på så håper jeg den kan bli raskest mulig innvilget, men slik det ser ut nå kan det fort bli vinter før vi hører noe og må belage oss på oppsetting først til våren. Dette skal gjøres på dugnad.
 • Viktig at fau representantene i den enkelte klasse møter på foreldremøter og informerer om hva som skjer i fau. Er du som representant usikker på hva du skal si, ta gjerne kontakt med Silje eller meg.
 • Kjersti undersøker muligheten for å få noen til å komme til skolen og ha fokus på refleks bruk nå når vi går mot mørke tiden. Her var det flere ideer og dette er en fin ting og ta med inn i veg/trafikk gruppen.
 • Klokkene som ble innkjøpt viser seg og være vanskelig å henge opp utendørs, i tillegg gikk den ene på batteri(som neppe tåler nord norsk vinter) Denne skal vi henge opp inne en plass.

Den som går på strøm skal Kenneth Leiknes(mannen til Ida) finne en finurlig opphengsløsning på. Henges opp på vegg mot ballbingen nært stige.

 • Års hjulet skal Silje og jeg få oversikt over til møtet og så får vi se på det ilag da.
 • Fokus på utlånsboden nå fremover. Her skal vi få lærerne til å skrive på ukeplanene, evt sende egne skriv hjem i ranslene til elevene.
 • fortsatt klager på garderobe/dusj.
 • sommerfesten er avlyst og vi har isteden sagt ja til å ha kafe to ettermiddager i forbindelse med Prøysen dagene 4-6- november.  Planlegging i forhold til dette gjør vi på møtet 8 oktober.
 • Mobbing/sosiale medier dette bør være et eget punkt på foreldremøtene.

 Dette kan fau representant ta seg av. Viktig å få alle foreldre opplyst om at det skjer. Og at de må ha fokus på dette.

Det var i korte trekk det som ble snakket om på første møte.

Ser frem til å møte DEG på neste møte 8 oktober kl. 1800

 

Ref. Anita Vikholt Hansen