Sak 1:     Lekkasje på skolen, rektor tidlig ute med info til Fau. Skolen driftes som tidligere, møterom stenges og klasse 2b bytter klasserom. Noen driftsmessige utfordringer, tilstand på skolen vurderes fortløpende, mer info vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Hva som skjer videre med taket vet vi ikke bortsett fra at taket må holdes fritt for sne.

Fau har forventning om at skadene blir utbedret ila. året (sommeren) slik at vi unngår vannlekkasje og de følgeskader det har for inneklimaet til ungene. Silje tar dette opp med rektor.

Sak 2: Skolens fane til 17-maitoget er kommet til rette, den stod på rektors kontor. 7-klasse ved Kjersti har ansvaret for den.

Sak 3: Gode tilbakemeldinger på Kafè ifm «Prøysendagene» fra rektor. Aktivitetsettermiddag på skolen i stedet for skoledag 19. juni. Skal Fau ha kafè og dugnad denne kvelden? 

Inntekt på skolekafè ifm. Prøysendagen har gitt inntekt til Fau. Silje snakker med Odd om hva skolen ønsker å at Fau skal gjøre ifm dette. En del diskusjon om sponsing til varer til kafèen. Ide-dugnad. Kjersti sjekker med Ronald og andre om sponsing. 

Sak 4: Svømme-undervisning. De klassetrinnene som har flere elever/klasser får ikke så mye svømming som de andre trinnene som har færre elever. 3 klasser kontra 2 klasser på trinnene. Kan skolen ordne dette slik at ikke noen får 12 uker svømming og andre får 18 uker.

Fau forventer at det blir utjevnet på en eller annen måte. Anita og Kjell-Arne skriver brev fra Fau i samarbeid med Silje.

Sak 5: Fovea skolefotografer. Misnøye med fremgangsmåten til Fovea fra enkelte foreldre. Bildene brukes til skolekatalogen. Skolen har  prøvd forskjellige måter for skolebilder og det er vanskelig å gjøre alle fornøyd. Vi ønsker ei vurdering om bruk av lokale fotografer. Smilehullet eller Kvitebjørn Foto har vært nevnt. Silje sjekker dette med Odd.

Sak 6: Trafikkpoliti. Forslag fra forelder om at de eldste barna på skolen kan drive «trafikkpoliti» for de yngste. Passe på at smårollingene kommer seg trygt frem. Vakter med refleksvest i veikryss og møteplasser rundt om hvor man møter for å gå i samlet tropp til skolen. Dette kan være en bieffekt av suksessen med «trivselsledere». Fau er positiv til dette og kan støtte med vester og belønning, vi må sende forslaget videre til rektor. Vi vil sjekke erfaringer fra andre skoler som har prøvd dette.

Sak 7:  Gapahuk. Anita har jobbet med dette. Det har vært tiltenkt en gapahuk på «Bålplass 2». Nabovarsler er sendt ut, ingen anmerkninger. Byggesaken er godkjent av kommunen. Anita har  fått nytt tilbud på «precut-gapahuk» over 42 tusen, (Sæteråsen sag). Ganske dyrt.

Vi ønsker et  bedre tilbud. Stangnes vg. tømrerlinja kan kanskje fikse dette, Anita sjekker. Silje sjekker med Byggmakker om det har noen gapahukløsning. Oppfordres til at vi sjekker muligheter for leveranse og bygging av gapahuk til gunstig avtale. 

Sak 8: Dugnad til våren. Elevrådet vil ha maling til å lage baner / paradis i skolegården. Fau støtter dette. Spyling av skolegården ifm. maling. Pål ordner når han får vite sånn omtrent det må være klart.

Sak 9: Utstyrsbod for lån av sportsklær og sportsutstyr. Gjennomgang av hva som må fikses og vaskes, hva trengs av mer utstyr. Kjersti og Veronica. Elevrådet må melde behov om hva som trengs av utstyr.

Sak 10: (eventuelt) Refleksaksjon. Utsettes til høsten for å få «mørket», november passer bra. Astrid overtar reflekser og ideen fra Kjersti. Fokus på refleksbruk på mellomtrinnet.

 

Bra at skolen har på utelys og lys på skøytebanen.

 

Neste møte: tirsdag 14. april, kl 1800, 2.etg - gammelskolen