Referat Fau møte8 oktober 2014

Tilstede: Silje Øverås, Kjersti Mikkelborg, Astrid Leite, Berit Elida, Stian Fossheim, Marion Børgesdatter, Heidi Ytterstad og Anita V Hansen

Sak 1. Valg av diverse representanter.

SMU: Marion Børgesdatter

Aktivitetsgruppen: Foreløpig kun Anita, men vi tar opp tråen i denne gruppen etter jul.

Vei/trafikk: Veronika Heggen(valgt tidligere) Stian Fossheim, Silje Øverås

Hjem/Skole: Astrid Leite, Kjersti Mikkelborg, Marion Børgesdatter, Stian Fossheim, Anita V Hansen

Sak 2. Tv – Aksjonen

Vi tittet litt på permene med roder i. Silje tar de med hjem i helgen for å strukturere.

Vi så igjennom svarslippene fra 6 og 7 trinnet.

Silje bestiller 20 bøsser. Ungene kan gå uten voksen, men i alle fall to barn på hver bøsse.

Silje spør Trine om å få sendt ut skriv med tidspunkt for oppmøte til 6 og 7 trinnet.

Søndag 19 oktober Kl. 1500 på kanebogen skole.

Vi sjekker med Trine om kopiering av rodene.

Silje, Anita og Kjersti ordner henting av bøsser og diverse materiell og utlevering av dette.

Kanskje skal Montessori skolen være med ilag med oss også.

Vi bestemmer at Fau har styringen på logistikk rundt TV aksjonen hvert år, men da av representantene fra 6 og 7 trinn som en komite. Dette skal inn på Årshjulet.

Sak 3. Årshjulet.

Silje og Anita har gått igjennom årshjulet. Silje vil ta med seg på møte med Odd innspill fra fau.

Vi publiserer Årshjulet på fau sin side på nett.

Sak 4.Gapahuk

Fau ønsker å bidra med en gapahuk på bålplass 2. Arbeidet med dette fortsetter.

Søknad er innlevert og vi ser for oss en dugnad til våren for å sette den opp.

Sak 5.Refleks

Hjem/skole gruppen representert med Kjersti, Astrid og Stian som jobber med denne.

Kjersti snakket om en konkurranse som klassene kanskje blir å kjøre, her vil det komme skriv fra skolen.

Sak 6. FAU nettsiden

I dag ligger det info om leder og nestleder i fau og et referat fra forrige møte.

Det ligger også noen fine artikler.

Årshjulet skal ut her, referater fra møter i fau. Skriv om utstyrsboden. Oppfordrer foreldre til å komme med annen info som kan være fin å legge ut her.

Samarbeid med kaneposten, Silje følger opp.

Sak 7. Referat fra tilsynsrapport.

Vi gikk kjapt igjennom referat fra tilsynsmøtet som var 1 september.

Det er fortsatt enkelte punkt som ikke er ferdigstilt. Fau følger opp.

Skolen bidrar med nye uteklokker. Silje har korrespondanse med urmaker.

Sak 8. Langsiktig plan

Silje setter sammen en fysisk perm med info om fau sitt arbeid som har vært og som er planlagt fremover. Denne overrekkes til ny leder ved skifte.

Sak 9. Tidtaker buer ved skøytebanen.

Fau har dialog med kommunen om disse. De vil bli fjernet innen utgangen av oktober.

Sak 10. Felles 17 mai fane for kanebogen skole.

Sist sett i 17 mai toget i 2012. Hvor ble den av?? Noen som har tatt den med seg hjem?

Ligger den på skolen en plass?

Silje snakker med Odd. For fremtiden vil det legges inn i Årshjulet at foreldrekontakter på 3 trinnet har ansvaret for å bringe denne til toget og tilbake til skolen.

Sak 11. Evt.

Elevrådet. Silje og Anita planlegger 2 møter med elevrådet i løpet av dette skole året. Et før jul og et etter. Så får vi se hvilke ønsker de har.

Fantastisk å se at Kanebogen sitt elevråd har bidratt med hele 7000,- til årets tv-aksjon. Dette er vi veldig stolte avJ

Spørsmål fra kanebogen skolekorps om fau kan være med å bidra til at det blir gjort en støymåling i aulaen. Fau mener dette ordner korpset selv.

Beredskapsplan. Viktig. Fau følger opp om skolen har en tilstrekkelig god en. Hjem/skole gruppen følger opp mot skolens ledelse. Forslag om å melde inn Lean prosess.

Det er blitt tatt opp i Fau at vi ønsker at foreldre med elever som er borte MÅ si ifra før eller senest samme dag på morgenen om fraværet. Alt for dårlig sikkerhet at det skal være tilstrekkelig med å gi en beskjed dagen derpå i meldingsboken.

Fau mener dette MÅ innføres f.o.m.:1 november 2014

Utstyrsboden er det tid for å få fylt opp. Alt fra ski, skøyter, akebrett, vinterjakker, utebukser luer votter osv. osv. Anita sender epost til Elevrådet å hører om hva de trenger mest av. Info ang dette vil bli sendt hjem til hver enkelt og det vil også komme i kaneposten og på fau sin side på nettet.

Prøysen dagene. 15 november. Silje sjekker hvor mange kaker/muffins som trengs. Så sender vi ut beskjed til foreldrekontaktene i de forskjellige klassene. Her vil det kreves noen kakebakere og noen kafevakter. Info kommer.

 

Takk for denne gangen J Vi møtes til nytt møte i Jan/Feb. -15 en onsdag kl. 1800.Nærmere innkalling kommer.

 

Referent: Anita V Hansen