REFERAT ELEVRÅDSMØTE

Kanebogen skole 23. mars 2015

1. Samtale om «Walk and Run», som er tenkt arrangert i den nest siste skoleuka i juni. Elevrådet ønsker å delta på dette, og er veldig positive til samarbeidet med Hans Petter Schjelderup og Children Burn Care Foundation. Mange klasser ønsker gjerne å ha besøk av Hans Petter for å høre mer om arbeidet til CBCF. Det er bare for lærere å ta kontakt med han og avtale nærmere.

2. TL er veldig bra for skolen vår. Elevrådet er kjempefornøyd med TL programmet, og med trivselslederne. Vi snakket litt om foredraget som nylig var på Seljestad ungdomsskole med Marco Elstafadi. Han snakket om hvor viktig det er å inkludere alle i skolemiljøet, at vi har alle et ansvar for å skape god trivsel! Alle er på en måte TL, og alle skal være med i leken, ingen må gå alene! En oppfordring fra Elevrådet: ta alle med i leken!

3. Klassesaker. Samlet liste over det som kom fram fra klassene:

- Diskusjon om det bør være friminutt satt av bare for jentefotball, for å få flere jenter til å bruke ballbingen. Diskuter videre i klassen din!

- Ønsker TL også på fredager.

- Klager på dusjene, for varmt vann i jentegarderoben, for kaldt i guttegarderoben. Dusjene bør pusses opp. For lave hyller og vasker.

- Noen melder om dårlig kvalitet på frukten, av og til svart og råtten.

- Blir jentedoen oppe også pusset opp?

- Er det lov med skateboard på skolen?

- Når kommer uteklokka fra FAU?

- Ønsker sykkelstativ på skolen, og flere sykkelaktiviteter.

- Ønskeliste: flere UFO desser, få den gamle tilbake, sklie på baksiden, flere lekeapparater, som «snurredesse», hompedesse og klatrestativ. Speil på guttetoalettet nede. Nytt nett i ballbingen. Handballbane.

- VEDLIKEHOLD: fikse den lille fotballbanen (mye hull i dekket), fikse og male på klatrestativer, hull i ballbingemålene, ordne basketballnett. Dårlig lås på døra på søppelrommet. Fjerne all «tagginga» som er rundt på skolen! Fikse på uteklasserommet.

Her er mange idéer til vår/høst dugnad på skolen!

Referent Nina Halvorsen