Organisasjonsnummer: 974626810
 

Sørvik skole er en enhet som består av barneskole med 1.-7. trinn, og barnehage.

Sørvik skole

Sørbygda barnehage er en toavdelingsbarnehage, hvor den ene avd. ligger ved Sørvik skole og den andre avd er lokalisert i tidligere Fauskevåg skole. Fauskevåg er en nyoppstartet avd fra barnehageåret 2008/2009.

Barnehagen er en bygdebarnehage og det er planlagt for 36 barn fra 0 til 6 år.

Grunnbemanningen er 6 voksne.

For nærmere informasjon kontakt pedagogisk leder Hilde Wibeke Ursin. Tlf 77 02 79 00/91 63 70 10.

Sørvik skole