Organisasjonsnummer: 974626861

Rektor: Grete Jacobsen

Seljestad ungdomsskole ligger inntil Seljestadveien, med nærhet til sentrum, havet og marka med folkeparken.

Skolens hovedmålsetning er å skape samhørighet, være en inkluderende arena for elever, foresatte og ansatte. Det skal legges vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, spesielt med sikte på å oppfylle intensjonene i kunnskapsløftet, samt tilpasse driften til nye skolebygninger.

Seljestad ungdomsskole

Skolen vil ha spesiell fokus på:

Tilpasset opplæring:

 • Etablere gode forpliktende kriterier og gode rutiner for vurdering
 • Videreutvikle arbeidsplan for elevene
 • Disponering av personalet
 • Gode rutiner for spesialundervisning
 • Tilrettelegge for elever med spesielle behov
 • Bruk av alternative arena
 • Etablere gode forpliktende kriterier og gode rutiner for vurdering
 • Godt samarbeid med andre etater

HMS – arbeid med fokus på:

 • Internkontroller
 • Avviksmeldinger
 • Saksbehandling
 • Klassemiljøarbeid og klasseledelse
 • Skolens miljøutvalg
 • Rutiner for håndtering av mobbing, trusler om vold og trakassering

Kurs og kompetanseheving med fokus på:

 • IKT
 • Fagkompetanse m/ spesiell fokus på fremmedspråk og engelsk, spes.und. og ART
 • Vurderingskompetanse
 • Planarbeid
 • Det 13-årige skoleløpet, samarbeid med videregående skole

Bygging av ny skole med fokus på:

 • Utstyr og innredning i ny skole m/fokus på innflytting skoleåret 2011/2012
 • Organisering og pedagogiske tanker i ny skole

Seljestad ungdomsskole