Organisasjonsnummer: 974626896
Rektor: Magne Johansen

Hagebyen skole er en ungdomsskole nordøst for Harstad sentrum. Skoleåret 2017/2018 har skolen ca 250 elever, som er fordelt på 4 klasser per trinn.

Hagebyen skole

Skolen har et godt kvalifisert personale med visjonen "Hagebyen skole - trygg og innovativ med eleven i sentrum". Fokuset ligger på arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø, samtidig som vi ønsker å utvikle elevenes kreative evner. Skolen har fokus på digitale ferdigheter, samt grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Skolen jobber også aktivt med "Vurdering For Læring".

Hagebyen skole

Skolen ligger ca. 2 km. nord for Harstad sentrum, og er omgitt av flotte naturområder på Trondeneshalvøya. Vi har her rike muligheter i nærmiljøet, med tilgang til både sjø, ferskvann og historiske tufter, og ønsker at dette skal være med på å prege undervisninga.


Hagebyen skole har egen elevavis som du finner her.