På nytt skal Harstad kommune få gjennomført en undersøkelse av ungdommers livsstil og levekår i kommunen, gjennom Ungdata. Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Harstad. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Skole, hjem og fritid

Undersøkelsen er helt anonym og omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Harstad med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen?

Resultatene sist

Harstad kommune gjennomførte en lignende undersøkelse i 2015. Den viste at ungdommer i kommunen var over snittet fornøyd med skole, venner og familie og trygge nærområder. Samtidig meldte flere ungdommer en snittet om utfordringer med psykisk helse, ensomhet og mangel på fysiske møteplasser ute i bydelene. 

- Vi har styrket skolehelsetjenesten med tre stillinger, og vi er mer til stede med forebyggende tiltak, sier helsesøster Lise Voktor. I tillegg har kommunen fem psykologer tilsatt, hvorav tre jobber med barn og unge. Barn- og unges kommunestyre og ungdomsrådet kommer også med innspill til kommuneadministrasjonen 

Håper mange deltar

Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørre-skjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 10 til 12, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte har fått informasjon fra skolen, og de som ikke ønsker at barnet sitt skal delta, må si fra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. 
Årets utgave av undersøkelsen er litt endret fra sist. Det er tatt ut noen omstridte spørsmål, språket skal være enklere, skjemaet er kortere og spørsmålene er mer målrettet.
- For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange som mulig deltar, sier Voktor, som legger til at resultatene kommer i slutten av april. I den forbindelse kommer KoRus Nord, ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge til Harstad for å presentere resultatene på et åpent møte på Universitetet onsdag 25. april 2018 kl.14.00-15.30.