Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Næring

KUNNGJØRING PLANVEDTAK:

KYSTPLAN FOR SØR- OG MIDT-TROMS FOR HARSTAD KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres det herved at Harstad kommunestyre i møte 04.02.16 i sak 16/17 har vedtatt følgende kommunedelplan:
Kystplan for Midt- og Sør-Troms for Harstad kommune, planident 1903684.

Kystplanen er utarbeidet som en kommunedelplan jfr. pbl kap 11.
Planvedtaket kan ikke påklages, jfr. pbl. § 11-15, tredje ledd.

Kommunestyrets vedtak, vedtatte plandokumenter og plankart for sjøarealene kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.harstad.kommune.no. Dokumentene er også tilgjengelige i Rådhusekspedisjonen, adresse Asbjørn Selsbanesgt. 9.

Saksbehandler Jan-Inge Lakså, tlf. 77 02 67 70.

16. mars 2016
Powered by CustomPublish AS