Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Administrasjon

Kunngjøring offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for Bergsvågen næringsområde

Planutvalget har den 03.07.13, sak 13/64, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Bergsvågen Næringsområde ut til offentlig ettersyn, jmf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med reguleringen er å skaffe hjemmel til etablering av lettere industri, håndverks- og lagervirksomhet på fyllingsområdet vest for utløpet av Bergselva i Bergsvagen.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 31.07.13 - 27.09.13 i rådhusets ekspedisjon, på kommunens hjemmesider samt på Harstad bibliotek.

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 27.09.13 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller på e-post til postmottak@harstad.kommune.no.

1. august 2013
Sist oppdatert: 1. august 2013
Powered by CustomPublish AS