Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Politikk

Kunngjøring av kommunestyrets vedtak i sak 13/73

Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Interkommunalt samarbeid i prosjektet Kystplan for Troms. Delegering av myndighet og valg av representant med vara til interkommunalt kystsoneplanutvalg.

Harstad Kommunestyre har i møte 20.6.2013, sak 13/73, vedtatt at Harstad kommune skal delta i interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms.

Dette betyr at sjøarealene i Harstad kommune trekkes ut av arbeidet med kommuneplanens arealdel, for å bli ivaretatt av kystsoneprosjektet i Midt- og Sør-Troms.

Planutvalgets leder og nestleder ble valgt som repr. og vararepr. til det interkommunale kystsoneplanutvalget.

5. juli 2013
Powered by CustomPublish AS