Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Politikk

Kommunal Planstrategi 2016-2019, varsel om oppstart

Kommunestyret i Harstad vedtok 17.12.2015 å igangsette arbeidet med Kommunal Planstrategi for perioden 2016-2019. Det varsles med dette oppstart, jf. § 10-1 kommunal planstrategi i Plan- og Bygningsloven.

I følge Plan- og Bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. I dette vurderingsarbeidet er det viktig for kommunen at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Det må understrekes at planstrategien ikke er en egen plantype, men et verkøy for kommunen til kunnskapsbasert prioritering av planoppgaver. Arbeidet med planstrategien er av den grunn ikke en arena for å vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.

Harstad kommune inviterer alle til å komme med innspill til planarbeidet. Innspill bes sendt til Harstad kommune, Postboks 1000, 9479 Harstad, eller per e-post til postmottak@harstad.kommune.no, innen 29.01.2016.

Offentlig ettersyn av kunnskapsgrunnlaget og forslag til planstrategi for Harstad kommune 2016-2019 vil bli kunngjort i lokalavisen og på hjemmesiden til kommunen. Planstrategien forventes vedtatt i Kommunestyret, juni 2016.

 

Saksdokument oppstart.pdf

Veileder.pdf

 

 

 

18. desember 2015
Sist oppdatert: 30. mars 2016
Powered by CustomPublish AS