Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem

Nyheter og Kunngjøringer

Harstad2_400x165

Formannskapets innstilling til Harstad kommunes Virksomhetsplan 2018-2021 m/årsbudsjett 2018

Virksomhetsplanen legges med dette ut til offentlig ettersyn.

23.11.2017

Harstad kommune tar i bruk SMS for varsling av vannforbruk

For å effektivisere innsamlingen av vannmåleravlesninger for bedrifter og private eiendommer, tar Harstad kommune i bruk SMS varsling.

22.11.2017

Vi leverer sand til eldre og uføre

Ring frivillighetssentralen, så får du sand levert hjem. 

21.11.2017
Bufdir-HK

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom utlyser midler

Staten deler ut en nesten en kvart milliard kroner. Søknadsfristen er 8. desember 2017. Les her hvem som kan søke.

20.11.2017
Fodselstall Harstad 2017 K3_400x246

Befolkningstallene for tredje kvartal 2017:

Harstad fortsetter veksten

Harstads folketall vokser stadig. Nå er vi 24.864 som bor i kommunen.

17.11.2017
Paseintjournal_400x253

Sjekk din egen helsejournal

Vet du at du har digital tilgang til din pasientjournal for flere år bak i tid? 

15.11.2017
tRONDENES

Reguleringsplan for Trondenes boligpark 2

Det planlegges å bygge boligblokker med tilsvarende utforming som bygningene i Trondenes Boligpark 1. De nye boligblokkene vil plasseres på rekke i forlengelsen av eksisterende boligblokkstruktur. 

13.11.2017
Storgata 18

Reguleringsplan for Thon Hotell Harstad

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av en konferansesal for rundt 500 personer, 40 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser. For å få til den ønskede utvidelsen er det nødvendig å rive eksisterende bygg i Strandgata 18A og 18B. 

08.11.2017
Powered by CustomPublish AS