Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Kultur og fritid/Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv

Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

12.05.2017
0_3763124_400x267

Ny støtteordning barn og unge 2017

Harstad kommune har opprettet en ny støtteordning for tiltak barn og unge i 2017, som et ledd i den ekstra satsingen på barn og unge i år. Søkbare midler til engangstiltak for barn i alderen 0-18 år er nå disponible, med søknadsfrist 1. april 2017.

24.03.2017

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 15. november 2016 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2017.

Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2018.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. november 2016.

09.06.2016

Fornyet frist for innmelding av kandidat til Troms fylkeskommunesfrivillighetspris

Det er fremdeles mulighet til å foreslå kandidater til Troms fylkeskommunes frivillighetspris! Fristen for innmelding av kandidater forlenges til mandag 14. september kl. 08.00.

10.09.2015

Troms fylkeskommunes frivillighetspris og kulturpris

Nå er fristene for innmelding av kandidater til Troms fylkeskommunes frivillighetspris og kulturpris rett rundt hjørnet!

03.09.2015

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Anleggseiere og utbyggere av idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet kan søke momskompensasjon. Søknadsfristen er 4. mai 2015.

22.01.2015

Hålogalandshallen åpen igjen

Midlertidig reparasjon etter skadene i forbindelse med stormen Ole sist lørdag er nå ferdig og hallen kan åpne for ordinær drift.

30.12.2014

ÅPNING AV FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 OG KÅRING AV KOMMUNENS MEST ATTRAKTIVE FRILUFTSOMRÅDE

Miljøvernministeren oppfordrer kommunen og ordfører til å ta utfordringen om å sove ute natten mellom 13.og 14. januar som markering av åpninga av Friluftslivets år 2015.

13.11.2014
Powered by CustomPublish AS