Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Tjenester/Kommunale tjenester/Hva er en tjenestebeskrivelse?

Hva er en tjenestebeskrivelse?

Informasjon om hva en tjenestebeskrivelse egentlig er for noe.

Tjenestebeskrivelsene skal gi Harstad kommunes innbyggere informasjon om hva de kan forvente seg av sentrale kommunale tjenester. Beskrivelsen omfatter blant annet:

 • Formål med tjenesten
 • Hvem kan få tjenesten?
 • Beskrivelse av tjenestens innhold
 • Hva du kan forvente av oss
 • Hva vi forventer av deg
 • Praktiske opplysninger

Det opplyses om:

 • Eventuell betaling
 • Saksbehandling (når det er en tjeneste det må søkes om)
 • Om garantibrudd utløser kompensasjon
 • Klageadgang
 • Hvem som er ansvarlig for tjenesten
 • Kontaktinformasjon

Tjenestebeskrivelsene skal gi kunnskap, bevissthet og forutsigbarhet for den som henvender seg, søker, får avslag eller mottar tjenester fra Harstad kommune.

Tjenestebeskrivelsene skal initiere til dialog, der den enkeltes behov, krav og forventninger kommer fram. Harstad kommune ønsker å forbedre tjenestene i dialog og samspill med innbyggerne.

Tjenestebeskrivelsene skal oppdateres hvert år. Endringer og eventuelle nye tjenestebeskrivelser behandles og vedtas av Harstad kommunestyre.

Vi har prøvd å plassere aktuelle tjenester sammen med tilhørende tema i menyene til venstre på siden. Til tjenestebeskrivelsene

3. februar 2011
Sist oppdatert: 29. november 2016
Powered by CustomPublish AS