Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Helse og omsorg/Husmor-/husfar tjenesten

Husmor ordning i omsorgsboliger

Harstad kommune har 50 % husmor stilling  i Omsorgsboligene:

Elvebakken/Dalsbakkan borettslag, Samatun borettslag, Havna Borettslag, Bergseng Bo og servicesenter, Kanebogmyra 6 og Kanebogen bo og servicesenter.

Formålet:

 • Tilby aktiviteter og sosialt fellesskap i et trivelig miljø

 • Bidra til å beholde og øke livskvaliteten i alderdommen ved å forebygge, utsett og begrense uønsket isolasjon og innaktivitet

 • Pådriver til skadeforebygging, de fleste ulykker kan forebygges, derfor aktiv risikorydding

 • Redusere helseforskjeller

Husmors fokusområder:

 • Tilby enkle tjenester, til «småting» som kan bli «store» i dagliglivet om de ikke blir utført

 • Yte hjelp til selvhjelp

 • Samarbeide med beboer og bistå med enkle gjøremål som for eksempel skifte lyspærer,

  åpne bokser, sende brev, enkle praktiske gjøremål som ikke pårørende eller hjemmetjenesten kan utføre

 • Bidra til økt opplevelse av trygghet

 • Gi ekstra omsorg og kontakt ved behov, for eksempel bed innflytting, ved sykdom

 • Gjennomgang av branninstrukser og bruk av tekniske hjelpemidler

 • Gi informasjon om andre kommunale tjenester

 • Husmor skal bry seg om og vise omsorg for den enkelte

 • Observere og ta kontakt med pårørende, legevakt eller annen hjelpeinstans ved behov

 

 • Bidra til økt trivsel for beboerne

 • Gi beboerne i omsorgsboligene mulighet til å delta i sosiale treff og aktiviteter

 • Gi mulighet for sosialt samvær med andre i omsorgsboligen, evt andre lokaliteter

 • Ha faste trygge og trivelige treffpunkt

 • Arranger tilstelninger, gebursdager etter ønske

 • Fast fysisk aktivitet og trim

 • Legge til rette for enkle hobbyvirksomheter, aktivisering i hverdagen

 • Arrangere trivselstiltak i samarbeid med beboerne

 • Arrangere turer og trivselstiltak sammen med beboerne

 • Samarbeide med lag og foreninger

 • Knytte til seg frivillige hjelpere, pårørende, skoleklasser, barnehager ol

 • Utarbeide en aktivitetskalender

 

Husmødrene har noe ulik arbeidstid, de er til stede 3-4 dager i uka i omsorgsboligene og skal bidra til Tjenester, trygghet og trivsel

Sørvik:

Turid Kvile Erstad tlf. 902 86 461, e post adr        turid.erstad@harstad.kommune.no

Kanebogen Bo og servisesenter og Kanebogmyra 6:

Hilde Finjord Jensen tlf.906 27 705, e post adr                   hilde.jensen@harstad.kommune.no

Liv Ditlefsen Løvseth tlf. 906 42 224, e post adr                 liv.lovseth@harstad.kommune.no

Havna:

Karina Ditlefsen, tlf. 908 97 541, e post adr         karina.ditlefsen@harstad.kommune.no

Samatun:

Berith Hanssen, tlf 770 27440

Husfar  Øivind Sletten, tlf. 77 027440     e post adr           oivind.sletten@harstad.kommune.no

Bergseng bo og servicesenter:

May Nylund tlf. 954 96 310

22. desember 2016
Sist oppdatert: 24. april 2017
Powered by CustomPublish AS