Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Næring

Høring om bredbånd

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Harstad kommune.

Harstad kommune skal søke om tilskudd for utbygging av bredbånd.
For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ut til høring. Kommunen ønsker derfor innspill/høringsuttalelser til planene. I dag mangler store deler av Harstad et tilbud om høyhastighets bredbånd og det er ikke forretningsmessig lønnsomt for aktører å bygge ut slik infrastruktur.  Med et slikt tilskudd til utbygging vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for videre utbygging.                                                        

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag. 

Organisering av ordningen
Troms fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Høring
Harstad kommune iverksetter dermed høring på videre utbygging av bredbånd. Denne høringen gjelder de områder som i dag ikke har et bredbåndstilbud med grunnleggende standard på minimum 4 Mbit/s:

 • Meløyvær
 • Krøttøya
 • Flatøya
 • Bjarkøy
  • Leirvåg
  • Sundsvoll
  • Leira (havna)
  • Nergården
  • Tromsneset
  • Vestnes
 • Sandsøy
  • Altevik
 • Grytøy
  • Fenes
  • Skjellesvika
  • Bessebostad
  • Vaskinn
  • Dale
  • Grøtavær
 • Kjøtta
 • Aun
 • Vika, Storneset
 • Storvassbotn
 • Sørli
 • Solstad, Nordvik
 • Storvatnet
 • Vollstad
 • Brattland
 • Leikvika
 • Litlenga
 • Gausvik
 • Årbogen
 • Sandtorg

Kriterier
Følgende evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte og vil således også ligge til grunn for beslutning om videre utbygging:
1.    Antall nye husstander som får bredbåndstilbud
2.    Kostnadseffektivitet
3.    Lokal med-finansiering
4.    Plan for bærekraftig drift
5.    Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6.    Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Videre vurderinger vil bygge på prioriteringer ut fra antall husstander i de aktuelle områdene, samt tilkoblingsmuligheter mot eksisterende infrastruktur.

Målsettingen med den videre utbyggingen er å kunne gi samtlige innbyggere i Harstad kommune grunnleggende tilbud på bredbånd med minimum 4 Mbit/s, og sekundært tilbud om høyhastighets bredbånd (min 30 Mbit/s).

 

Kontaktinformasjon
Innspill til høringen sendes per brev til:

Harstad kommune
Harstad rådhus
9479 Harstad

Eller per epost til:
postmottak@Harstad.kommune.no

Kontaktperson er IT-leder Reidar Trekkvoll; reidar.trekkvoll@harstad.kommune.no


Høringsfrist er 2. mai 2016

31. mars 2016
Powered by CustomPublish AS