Rektor: Halvard Bakklund.

Besøk skolen egen nettside: www.harstadkulturskole.no