Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Administrasjon

Offentlig ettersyn:

Harstad kommunes virksomhetsplan 2015-2018

Formannskapets innstilling til Harstad kommunes virksomhetsplan 2015-2018 m/årsbudsjett 2015 legges ut til offentlig ettersyn. Saken blir sluttbehandlet i kommunestyret 18.desember.

Formannskapets innstilling til Virksomhetsplanen (budsjett og økonomiplan) for perioden 2015 – 2018 m/betalingsregulativ for 2015 og andre vedlegg, er utlagt til offentlig ettersyn (ihht. kommunelovens §§44 og 45). I samsvar med forvaltningslovens §37 kunngjøres det at Formannskapet har foreslått økning av kommunale avgifter og betalingssatser.

Endelig vedtak vedrørende Virksomhetsplanen gjøres av kommunestyret den 18. desember 2014.

Dokumentene finnes også i Rådhusets ekspedisjon fra og med 04.12.2014 og i 14 dager.

Det utlagte dokumentet inneholder følgende elementer:

 • Formannskapets innstilling
 • Saksfremlegg
 • Viksomhetsplan 2015-2018 m/følgende vedlegg:
  • Oversikt over fritak eiendomsskatt 2015
  • Oversikt over eksterne søknader 2015
  • Betalingsregulativ kommunale tjenester 2015
  • Budsjettert tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager 2015
  • Bygdeutvalgets uttalelse
2. desember 2014
Sist oppdatert: 2. desember 2014
Powered by CustomPublish AS