I januar 2016 ventes det at nytt fortau langs deler av Steinvegen tas i bruk.
Fortauet følger svingen ved skøytebanen.
Anleggsarbeidet stanses i den tiden elevene går til og fra skolen.