Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Næring

Eiendomsskatt og kommunale gebyrer 2018

Harstad kommune har 4 terminer for kommunale eiendomsgebyrer med forfall:
1. termin 20. mars
2. termin 20. juni
3. termin 20. september
4. termin 20. november
 
Kommunestyret vedtok 08.12.16 eiendomsskattesatsene som følger:
Bolig- og fritidseiendommer 2,8 ‰
Næringseiendommer 5,5 ‰
Gjelder fra 01.01.17
 
Eiendomsskatteliste for året 2017 til Harstad kommune legges ut til offentlig ettersyn i Rådhusekspedisjonen i tre uker fra 28.02.17, samt publisert på kommunens hjemmeside.
 
Hjemmelshaver og skatteyter får ca. 28.02.17 tilsendt eiendomsskatteseddel som viser skattetakst og utlignet skatt i 2017.
 
Faktura for hver termin sendes ut ca. 3 uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.
8. mars 2017
Sist oppdatert: 22. januar 2018
Powered by CustomPublish AS