Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Helse og omsorg

Demenskoordinator, dagsentertilbud og pårørendeskole

Harstad kommune tilbyr tjenester til personer med demenssykdom og deres pårørende via en egen demenskoordinator og et dagsentertilbud på Stangnes. Det arrangeres også pårørendeskole.

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis opptrer i høy alder. Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av atferd. I Norge har omtrent 71 000 personer en demenssykdom.

Forskning viser at omtrent 80 % av beboere i sykehjem har demens. Sykdommen har betydelige konsekvenser for de pårørende, noe som betyr at mellom 250 000 og 300 000 personer er berørt. Forekomsten av demens øker med alderen. Dette innebærer at når befolkingen blir eldre, vil flere få demenssykdom. Forventet befolkningsutvikling i Norge medfører at antall personer med demens nesten vil fordobles til om lag 135 000 innen 2040.

Dagaktivitetssenter

Harstad kommune har to tilbud om dagaktivitetssenter for personer med demenssykdom. Det er et tilbud på Stangnes sykehjem mandager, tirsdager og torsdager. Det andre tilbudet er på Bergsodden sykehjem og har åpent mandag, onsdag og fredag. Begge dagaktivitetssentrene har åpent fra kl 09-14. De disponerer egen 8-seter bil som kan hente og bringe brukere av dagsenteret.

Aktiviteter på dagaktivitetssenteret tilpasses brukergruppen. Aktiviteter kan være turgåing, utflukter, lesing, sang, trim, bingo, film, håndarbeid, sosialt samvær. Det serveres kaffe, te, frukt og lunch. Det kan søkes om plass fra 1 til 3 dager i uken. For å få plass på dagsenter må det søkes til koordinerende enhet på skjemaet: Kommunale helse- og omsorgstjenester http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf . Det er en egenandel på kr 147,- pr dag. Regning sendes pr post en gang i mnd.

Pårørendeskole

Pårørendeskole for familie og nære venner til personer med demenssykdom. Oppstart 20.september 2017 på Stangnes Sykehjem.

Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens. Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon. 20.september 2017 starter pårørendeskolen opp på Stangnes Sykehjem. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad demensforening, Harstad Kommune, Kvæfjord kommune, Alderspsykiatrisk team UNN og Medisinsk avd UNN.

Forskning og erfaring viser at pårørendes omsorgsoppgave er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene.

Vi kommer derfor med tilbud om pårørendeskole. Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Det vil bli 6 samlinger som består av en time forelesning og en time gruppeveiledning. Tema på forelesningene vil være; om demenssykdom, kommunikasjon med personer med demens, pårørendes opplevelser, informasjon om tilbudet i kommunene/økonomi og rettigheter, tekniske hjelpemidler/tilrettelegging og aktivitet. Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende.

Vi har tatt sikte på å kjøre dette kurset hver høst. I år er starten som nevnt 20.september. Kurset går på onsdager kl. 18.00 – 20.30, over 6 uker på Stanges Sykehjem.

Ta kontakt for nærmere informasjon og påmelding.

Kursleder Marit Kristiansen, demenskoordinator i Harstad, På e-post: marit.kristiansen@harstad.kommune.no  eller tlf 77 02 85 48/ 980 58 391

Demenskoordinator

Er du, eller noen av dine nærmeste, rammet av sviktende hukommelse eller demens? Harstad kommunes har egen demenskoordinator.

Demenskoordinator er Marit Kristiansen. Hun er spesialsykepleier med lang erfaring fra demensomsorgen og kan være til støtte for deg dersom du trenger informasjon, råd, veiledning, hjelp eller bare noen å snakke med. Demenskoordinator er å treffe på Stangnes sykehjem.

Du velger selv hva du vil ta opp i samtale med demenskoordinatoren. Noen tema kan være: Mistanke om demens. Hva er demens? Hvordan utvikler sykdommen seg? Hvordan leve med sykdommen? Hvilke hjelpetilbud finnes i Harstad kommune, og hvordan søke på disse? Finnes det hjelpemidler? Praktiske tips. Økonomi. Støtte og informasjon til pårørende. Tilbudet er gratis og er mest aktuelt for hjemmeboende og deres pårørende.

Demenskoordinator har også et tilbud på Harstad bibliotek en gang pr mnd. Hun er da tilgjengelig for samtaler om demens og problemstillinger i forhold til dette. På høsten 2017 er det satt av følgende datoer til bibliotekbesøk; 4. september, 9. oktober, 6. november og 4. desember.

Demenskoordinator har i samarbeid med frivillige i Harstad et turtilbud på onsdager. Kl 11. 30 er det mulighet for demenssyke, pårørende og frivillige å gå tur sammen på Stien langs sjøen(Trondenes) eller i Folkeparken. Det er mulighet for transport til disse turene dersom det er behov for det. Ta kontakt med demenskoordinator for påmelding til disse turene.

Samtalegrupper for pårørende til demenssyke i Harstad kommune

Våren 2017 har vi tilbud om samtalegrupper for pårørende til demenssyke. Gruppene møtes en gang pr mnd. Det er satt av følgende datoer; 8. februar, 8. mars, 5. april, 10. mai og 14. juni – med forbehold om endringer. Vi møtes på Stangnes Sykehjem kl 18 – 19.30. Her får pårørende dele erfaringer og får mulighet til å hjelpe hverandre med gode råd til andre som er i lignende situasjoner. Demenskoordinator Marit Kristiansen vil være tilstede på samtalegruppene. Dersom det blir mange som ønsker å være med på samtalegruppene så lager vi flere grupper.

Det er påmelding til samtalegruppene;

Kontakt: Marit Kristiansen, demenskoordinator i Harstad kommune
Telefon: 77 02 85 48
E-post: marit.kristiansen@harstad.kommune.no  
Adresse: Stangnes sykehjem, Stangnesveien 38, 9409 Harstad

Demensplan

Brosjyre - demenskoordinator

Demenslinjen - tlf 23 12 00 40

24. januar 2014
Sist oppdatert: 18. august 2017
Powered by CustomPublish AS