A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: FAU

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Som foreldre er det mye vi kan og bør bidra med i forhold til våre barns skolegang. På nettsiden til FUG finner du mange gode brosjyrer og artikler som omhandler samarbeidet hjem skole.

FUG

  • Gir råd til foreldre med barn i skolen
  • Gir veiledning til klassekontakter og FAUer
  • Lager materiell for foreldre og lærere
  • Er foreldrestemmen overfor myndighetene

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2014

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU består av en representant fra hver klasse, Av disse er det valgt 1 leder og 1 nestleder.

Om det er noe så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Leder: Silje Øverås, tlf: 41 33 46 27

Nestleder: Anita Vikholt Hansen tlf: 95 70 49 30

 

 

Powered by CustomPublish AS