A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Kanebogen skole

Lekkasje fra tak

Kanebogen skole har lekkasje fra taket på nyfløya. På grunn av lukt og mugg
har vi stengt noen klasserom.
I vinterferien satser vi alt på å tørke og lufte ut slik at klasserommene skal være
i orden fra 2. mars.

 

 

20.02.2015

Skolestart 2014-2015

Første skoledag for elevene er tirsdag 19. august 2014.

2. - 7. trinn begynner kl 08:30.
1. trinn begynner kl 09:00.

De elevene som ikke har SFO-plass slutter kl 12:00.

12.08.2014

Til foresatte

Grillkvelden er avlyst!!!

17.06.2014

PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

PERMISJON FOR ELEVENE

Permisjonsreglementet for elever ved samtlige skoler i Harstad kommune ble endret fra 01.01.14. I endringene presiseres viktigheten av at elevene er tilstede på skolen.

18.11.2013

Oppdaget lus ved Kanebogen skole.

VIKTIG at dere som foreldre sjekker ungene deres for lus. Det er sendt hjem et informasjonsskriv i sekken til elevene. Les dette og følg det opp hjemme.
Har dere ikke mottatt dette skjemaet, ta kontakt med skolen.

10.10.2013

Minner om foreldreundersøkelsen på 7. trinn.

Brukerundesøkelse foresatte på 7.trinn

Siste frist for å svare på undersøkelsen er tirsdag 30. april.
Vi ønsker at flest mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

29.04.2013
Powered by CustomPublish AS