Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Bolig og eiendom

Bolig og eiendom

Enten du er boligsøker, eier, bygger, eller leier, må du i flere tilfeller hente aktuell informasjon eller søke om tillatelser. På denne siden vil du finne det du trenger av skjema og tjenestebeskrivelser

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK:

REGULERINGSPLAN-TORE HUNDS GT. 7 HOLSTNESET

Harstad kommunestyre har i møte 21.04.16, sak 16/72, vedtatt reguleringsplan-Tore Hunds gt 7 Holstneset.

09.05.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Hagebyen gnr 63 bnr 1,2 og 256

Planutvalget vedtok i møte 27.04.16, sak 16/40 å legge forslag til reguleringsplan for Hagebyen gnr 63 bnr 1,2 og 256 ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

06.05.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes

Planutvalget har den 27.04.16 i sak 16/39 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Vannforsyningsanlegg på Stornes ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

06.05.2016

Husbanken - Ny elektronisk søknad for startlån og tilskudd

Husbanken lanserer 4. mai ny elektronisk søknad for startlån og tilskudd. I den anledning er det gjort noen endringer på husbanken.no.

26.04.2016

KUNNGJØRING OFFENTLIG ETTERSYN:

REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEIEN 17, MØBELRINGEN

Planutvalget har den 30.03.16 i sak 16/26 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Skilleveien 17, Møbelringen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

05.04.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Blomjoten masseuttak

Planutvalget vedtok i møte 24.02.2016, sak 16/17 å legge forslag til reguleringsplan for Blomjoten masseuttak ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

18.03.2016

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK:

REGULERINGSPLAN FOR HARSTAD SKOLE

Harstad kommunestyre har i møte 10.03.16 sak 16/54 vedtatt reguleringsplan for Harstad skole.

17.03.2016

Eiendomsskatt og kommunale gebyrer for 2016

Kommunestyret vedtok 04.02.16 eiendomsskattesatsene som følger: 

  • Bolig- og fritidseiendommer 2,8 ‰ 
  • Næringseiendommer 5,5 ‰ 
  • Gjelder fra 01.01.16.
20.02.2016

Harstad kommune starter nå fornying prosjekt «fornying av vann- og avløpsledninger Skaret-Seljestadveien»

Harstad kommune starter i uke 7 arbeidene med fornying av vann- og avløpsledninger i prosjekt Skaret- Seljestadveien.

15.02.2016

Eiendomsskattevedtekter

Harstad kommune vedtok i august 2015 nye eiendomsskattevedtekter med ikrafttreden 01.01.2016. 

Det gjennomføres nå full omtaksering og nye eiendomskattetakster kunngjøres for skattyter i slutten av februar 2016. 

07.01.2016
Powered by CustomPublish AS