Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Administrasjon

Administrasjon

Rådhus 1A

Kommunen er en stor organisasjon med mange ulike oppgaver. Skole, pleie og omsorg, kultur, næringsutvikling og miljø er områder hvor kommunen jobber aktivt. I tillegg jobber kommunen med arbeidsoppgaver i forhold til bolig og eiendom, barn og unge i forhold til oppvekst og forebyggende arbeid. I forbindelse med vei, trafikk og parkering, samt vann, avløp og renovasjon spiller kommunen en viktig rolle.

Varsling kommuneplanens arealdel

Varsel om offentlig ettersyn - Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. Varsel om oppstart med rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

29.04.2013

Offentlig ettersyn: Reguleringsplan Tore Hunds gate

Kunngjøring av Planutvalgets vedtak i sak 13-47 offentlig ettersyn - reguleringsplan for Tore Hunds gate 5 - Harstad kommune.
29.04.2013

Revisjonsberetningen 2012

Revisjonsretningen for 2012 er nå på plass uten forbehold og kommentarer. Videre behandling er Kontrollutvalget, Formannskapetet, og Kommunestyret.
17.04.2013

Ny bankforbindelse for Harstad kommune

Harstad kommune har fått ny hovedbankforbindelse, SpareBank 1 Nord-Norge.
05.04.2013

Samarbeidsavtale Harstad og Lenvik kommune

Tirsdag den 5. mars undertegnet ordførerene Marianne Bremnes og Geir- Inge Sivertsen en samarbeidsavtale mellom de to kommunene.
25.03.2013

Eiendomsskatt og kommunale gebyrer for 2013

Informasjon om forfallsdatoer, skattelister, og klageadgang for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for 2013 i Harstad kommune.
28.02.2013

Harstad vokser

Harstad kommune har ved inngangen til 2013 24.291 innbyggere. Det er 651 flere enn ved sist årsskifte.
21.02.2013

Regnskap 2012

Årsregnskap 2012 for Harstad kommune ble oversendt revisjonen 15.02. 2013.
15.02.2013

Saksbehandling i nye Harstad kommune

Informasjon til innbyggere i nye Harstad kommune angående saker som var under behandling i Bjarkøy kommune pr. 31.12.2012.
13.02.2013

Kunngjøring offentlig ettersyn - Revidert planprogram Sjøkanten senter - Skoleveien m.m.

Kunngjøring: Offentlig ettersyn av planprogram – revidert utgave pga. utvidelse av planområde – reguleringsplan for sjøkanten senter – skoleveien m.m.
07.02.2013
Powered by CustomPublish AS