Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole»Hjem»Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunens helse- og omsorgstjeneste er organisert i seks omsorgsenheter. Disse leverer tjenester til mennesker som trenger helse- og omsorgstjenester. Målet med tjenestene er at alle som bor i Harstad skal få nødvendig hjelp og bistand når det oppstår behov for det. De fleste av tjenestene er uavhengig av alder og for det meste lovregulerte.

Noen avdelinger/enheter har utviklet spesiell kompetanse på psykiatri, rus, demens, rehabilitering, behandling og utredning. Helsestasjon og andre forebyggende tjenester er organisert under Helsehuset. Nærmere beskrivelse av enhetene finnes i kommunens organisasjonsoversikt.

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema. Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav. Alle tjenester innenfor omsorgssektoren saksbehandles og vedtas av Koordinerende enhet.

Tjenester som kommunen tilbyr er beskrevet i tjenestebeskrivelser nedenfor.

Ansatte som jobber i hjemmebasert omsorg har krav på godt arbeidsmiljø. Som bruker er du med på å skape dette. Husk at ditt hjem er hjelperens arbeidsplass.

Tjenester - Helse og omsorg

Aktuelt

Egenandel for fysioterapi og frikort egenandelstak 2

Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut må betale egenandel fra 1. januar, unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.

10.02.2017

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

30.11.2016
Terje Olsen - frivillighetskoordinator

Terje Olsen er tilsatt som Frivillighetskoordinator

I første omgang skal stillingen ha sitt fokus på utvikling av en kommunal frivillighetsstrategi sammen med berørte parter, samtidig som han skal ha fokus på rekruttering, organisering, koordinering og oppfølging av frivillige i kommunens helse- og omsorgstjeneste, i første omgang sykehjemmene.

05.09.2016

Pårørendeskole – et tilbud for pårørende og nære venner til demenssyke

Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens. Vi skal starte Pårørendeskole 21. september 2016 på Stangnes Sykehjem. Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon. Kurset vil gå over 6 kvelder – på onsdager. Det vil den første timen være et foredrag og etter kaffe-pausen vil vi ha samtalegrupper. Pårørendeskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad demensforening, Harstad Kommune, Kvæfjord kommune, Geriatrisk poliklinikk og Alders-psykiatrisk team v/ UNN Harstad.

02.09.2016
sommersammen

Sommer Sammen 2016

Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og lærerik sommer velkommen til kurs og aktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonshemming.

31.05.2016
Dagsenter

Nyansatte til det nye dagtilbudet som skal starte opp på Bergsodden

Målgruppen for tilbudet er personer med demens og somatisk syke som alle kan dra nytte av de aktiviteter som planlegges.

18.05.2016
Powered by CustomPublish AS