Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole/Hjem/Næring

Næring

Harstad kommune ønsker å lykkes i næringsutvikling både gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og at kommunens tilrettelegging er optimal.

For å leve opp til vår visjon - Attraktiv hele livet - må kommunen sammen utvikle Harstad sammen med industri og næringsliv. Dette gjør vi best ved å bygge videre på Harstads lange industritradisjoner og styrke posisjon i viktige sektorer hvor byen har tradisjoner og kompetanse.

Vi skal kjennetegnes som:

  • Strategisk partner for næringslivet
  • Proaktiv og utviklingsorientert i handling
  • Forutsigbar i tilrettelegging
  • Åpen for aktører med investeringsvilje
  • Fokusert i næringsutvikling der vi er best
  • Samlet og forankret i syn på næringsutvikling

 

 

Høring om bredbånd

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Harstad kommune.

31.03.2016

Kunngjøring offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Blomjoten masseuttak

Planutvalget vedtok i møte 24.02.2016, sak 16/17 å legge forslag til reguleringsplan for Blomjoten masseuttak ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

18.03.2016

KUNNGJØRING PLANVEDTAK:

KYSTPLAN FOR SØR- OG MIDT-TROMS FOR HARSTAD KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres det herved at Harstad kommunestyre i møte 04.02.16 i sak 16/17 har vedtatt følgende kommunedelplan:
Kystplan for Midt- og Sør-Troms for Harstad kommune, planident 1903684.

16.03.2016

Manglende veterinærdekning

I Harstad veterinærdistrikt som omfatter kommunene Harstad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord unntatt Gullesfjord, er det for tiden for få veterinærer som er med på vaktordningen. Dette har som konsekvens at kommunene ikke kan garantere at det vil være veterinærer på vakt til en hver tid.

02.02.2016

Arena skole/næringsliv inviterer til seminar på Høgskolen i Harstad 23.november

Programmet omfatter blant annet foredrag av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen: "Nasjonal status og føringer i 
forhold til skole- næringslivssamarbeid."

20.11.2015

Harstad kommune 2015

Søknad til kommunalt næringsfond

Harstad kommune har fått tildelt midler til næringsfondet for 2015. Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Dette vil kunne inkludere prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvide tilbudet og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarked, samt bidra til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

01.09.2015

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Er du nyetablert med egen bedrift? Da er du invitert til gratis innføringskurs om alt som har med regnskap og skatt å gjøre.

18.03.2015

”Kystplan for Midt- og Sør-Troms”

Høring og offentlig ettersyn av interkommunal kystsoneplan

De 13 kommunen Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy som står bak samarbeidet om ”Kystplan for Midt- og Sør-Troms” har gjennom det interkommunale planutvalget fattet vedtak om å legge den interkommunale kystsoneplanen ”Kystplan Midt- og Sør-Troms” ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.

13.03.2015
Powered by CustomPublish AS