Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Kanebogen skole»Hjem»Næring

Næring

Harstad kommune ønsker å lykkes i næringsutvikling både gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og at kommunens tilrettelegging er optimal.

Kommunen har defor ansatt egen næringsrådgiver som skal gi ordfører og rådmann innspill i næringspolitiske saker samt være bindeleddet mellom kommunen og næringslivet. Den nylig vedtatte næringsplanen for Harstad kommune 2009 - 2013 trekker opp rettningen de nærmeste fire årene. Planen har blitt til i et samspill mellom næringslivet og kommunen og inneholder en rekke konkrete prosjekter og tiltak.

Gjennom sitt næringsfond vil også kommunen støtte opp om prosjekter både for ny virksomhet samt eksisternede virksomheter.

Kommunen ønsker å være en medspiller for næringslivet og mye av tiden til næringsrådgiveren brukes derfor også mye ute blant næringslivet. På denne måten kan saker som det arbeides med i bedriftene og som har behov for kommunal medvirkning diskuteres på et tidlig tidspunkt og lette arbeidet i den videre saksgangen.

Velkommen til å ta kontakt og samarbeid.

Manglende veterinærdekning

I Harstad veterinærdistrikt som omfatter kommunene Harstad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord unntatt Gullesfjord, er det for tiden for få veterinærer som er med på vaktordningen. Dette har som konsekvens at kommunene ikke kan garantere at det vil være veterinærer på vakt til en hver tid.

02.02.2016

Arena skole/næringsliv inviterer til seminar på Høgskolen i Harstad 23.november

Programmet omfatter blant annet foredrag av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen: "Nasjonal status og føringer i 
forhold til skole- næringslivssamarbeid."

20.11.2015

Harstad kommune 2015

Søknad til kommunalt næringsfond

Harstad kommune har fått tildelt midler til næringsfondet for 2015. Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Dette vil kunne inkludere prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvide tilbudet og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarked, samt bidra til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

01.09.2015

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Er du nyetablert med egen bedrift? Da er du invitert til gratis innføringskurs om alt som har med regnskap og skatt å gjøre.

18.03.2015

”Kystplan for Midt- og Sør-Troms”

Høring og offentlig ettersyn av interkommunal kystsoneplan

De 13 kommunen Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy som står bak samarbeidet om ”Kystplan for Midt- og Sør-Troms” har gjennom det interkommunale planutvalget fattet vedtak om å legge den interkommunale kystsoneplanen ”Kystplan Midt- og Sør-Troms” ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.

13.03.2015

Innovasjon Norge har møtedag i Harstad 19.februar 2015

Har du en god og unik forretningsidé eller et nyskapende prosjekt som du ønsker å presentere for oss?

03.02.2015

Innovasjon Norge har møtedag i Harstad 9.desember 2014

Har du en god og unik forretningsidé eller et nyskapende prosjekt som du ønsker å presentere for oss?

28.11.2014
Powered by CustomPublish AS