A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Kanebogen skole

Seminar om mobbing

14. februar arrangerer Delta temakveld om mobbing og det å være annerledes. Tore Petterson er kjent fra blant annet «Sofa», «Kjendisfarmen» og «Skal vi danse» kommer. 

08.02.2018

Enklere innsyn og skole-hjemdialog

Nå har vi lansert en ny løsning for skoleadministrasjon. Her har også foresatte tilgang.

05.02.2018

Skolemiljøknappen

 Knappen gjørde det mulig for elever/foresatte/andre å melde fra om mobbing/krenkende oppførsel eller om at skolemiljø som ikke oppleves trygt og godt.

30.10.2017

Til foresatte ved Kanebogen skole.

Til foresatte ved Kanebogen skole.
 
 
Å gå til skolen gjør at barna blir bedre fokusert og konsentrert i skoledagen. Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å la barna gå til skolen. Det kan også dannes gå-grupper; for mer info google beintøft + følgegruppe. 
 
Nå begynner det å mørkne. Bruk av refleks er viktig. Vi voksne må gå foran som gode eksempler. Let frem refleksene - bruk dem. Sykler skal ha lys foran og bak. Sørg for at barna har med sykkellys og refleks på skolen slik at de kan komme seg trygt hjem fra venner på kvelden. 
 
Mye av trafikken rundt skolen er foreldrekjøring. Hvis barna må kjøres til skolen er det etablert droppsone/busstopp nede i Steinveien. Denne skal brukes. Gangveien opp til skolen er kommunens ansvar å rydde og strø. Dette er en god og trygg vei for barna. Vi forstår at det kan være ønskelig å kjøre de aller minste opp til skolen, men for alle andre må det være unntaket. 
 
For de som velger å kjøre til parkeringen ved skolen må det tas særlig hensyn til barn som bruker gang- og sykkelveien ved avkjøringen fra Steinveien opp til skolen. Ikke kutt svingen, senk farten og ikke bruk vegskulderen til parkering. Ved skolen ber vi om at skiltingen følges ved rundkjøringen og at parkering skjer langs vegen - ikke på tvers. 
 
Igjen; barna får en mye tryggere skolevei ved å gå til skolen. Vi i FAU veg- og trafikkgruppa jobber for at barnas sikkerhet langs skoleveien skal bli best mulig. Vi ber om at alle foreldre støtter opp om og følger henstillingene over – sammen gjør vi barnas skolevei tryggere.
 
Har du forslag eller innspill, ta kontakt med FAU-representanten i klassen din. 
 
 
Med ønske om en trygg skolevei fra
FAU veg- og trafikkgruppa
Arnulf Prestbakmo, Camilla Johnsen og Elin Storsletten
 
 

16.10.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

01.08.2017

Velkommen til grillkveld ved Kanebogen skole.

FAU ved skolen foretrekker at dere bruker kort eller vipps som betaling.

 

Vel møtt

FAU og Administrasjon

14.06.2017

IKT skole frem mot 2020

Digitale ordbøker for elevene

Clarify er en digital ordboktjeneste som gir elevene på 5. - 10. trinn tilgang til alle ordbøkene de trenger i skolehverdagen og til eksamen. Hele 30 språk er tilgjengelig, hvorav 23 språk til og fra norsk, opplesning av søkeord og lyduttalelse (tekst-til-tale) på 13 språk.

02.02.2017

Under 18?

Instagraminnlegg om nakenbilder barn.JPG

06.01.2017

Brudd forårsaker manglende data- og telefonforbindelse.

En fiberkabel ved Kanebogen senter ble i dag tidlig gravd over, og er årsaken til at det ikke er data- og telefonforbindelse til et par av Harstad kommunes enheter.

18.05.2016
Powered by CustomPublish AS